UPRAWNIENIA

Uprawnienia w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym na stanowisku Eksploatacji oraz Dozoru dla następujących urządzeń instalacji i sieci:

 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1kV,
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 • aparatura kontrolno - pomiarowa oraz urządzenia i instalacji zabezpieczeń urządzeń.

Uprawnienia w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym na stanowisku Eksploatacji oraz Dozoru dla następujących urządzeń instalacji i sieci:

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • kotły parowe do 2 MPa,
 • kotły wodne do 150 stopni Celsjusza,
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW,
 • urządzenia klimatyzacji, wentylacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW,
 • aparatura kontrolno - pomiarowa do wymienionych instalacji.

Uprawnienia w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym na stanowisku Eksploatacji oraz Dozoru dla następujących urządzeń instalacji i sieci:

 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa gazociągi, punkty redukcyjne, stacje gazowe,
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazowe,
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
 • aparatura kontrolno - pomiarowa, urządzenia, sterowania do sieci urządzeń wymieniowych instalacji.

Uprawnienia do montażu kotłów Vitopend, Vitodens firmy Viessmann.

Uprawnienia do uruchamiania kotła Vitopend firmy Viessmann.

Uprawnienia do uruchamiania kotła Vitodens firmy Viessmann.

Uprawnienia do montażu i uruchamiania kotłów Vitogas do 72 kW, Vitola, Vitocell, Vitorond do 60 kW Vitocrossal do 65 kW.

Uprawnienia w zakresie serwisu kotłów Vitogas do 72 kW, Vitola, Vitocell, Vitorond do 60 kW, Vitocrossal do 65 kW.

Uprawnienia w zakresie montażu i uruchamiania kotłów Vitogas od 84 kW, Vitoplex, Vitorond od 80 kW, Vitocrossal od 80 kW.

Uprawnienia w zakresie serwisu kotłów Vitogas od 84 kW, Vitoplex, Vitorond od 80 kW, Vitocrossal od 80 kW.

Uprawnienia w zakresie montażu i uruchamiania kaskad do kotłów Vitogas, Vitoplex, Vitorond, Vitocrossal.

Uprawnienia w zakresie montażu małych instalacji solarnych firmy Viessmann.

Uprawnienia do obsługi i konserwacji sprzętu firmy Hilti typu DX450.

Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w specjalistycznym szkoleniu dotyczącym urządzeń CosmoSUN / Sunex uzyskując prawo do wykonywania prac związanych z montażem, uruchomieniem i regulacją urządzeń CosmoSUN / Sunex oraz do używania nazwy
AUTORYZOWANY ZAKŁAD INSTALACYJNY Firmy CosmoSUN.

 

KURSY I SZKOLENIA

 • szkolenie w zakresie serwisu kotłów średniej mocy  72-1950 kW firmy Viessmann
 • szkolenie w zakresie prawidłowej obsługi technicznej oraz konserwacji urządzeń firmy Hilti
 • szkolenie w zakresie regulatorów firmy Viessmann i nowoczesnych systemów grzewczych,
 • szkolenie w zakresie montażu kotłów Vitopend, Vitodens firmy Viessmann
 • szkolenie w zakresie uruchomienia kotła Vitopend firmy Viessmann
 • szkolenie w zakresie uruchomienia kotła Vitodens firmy Viessmann
 • szkolenie w zakresie montażu i uruchomienia kotłów stojących małej mocy do 80 kW firmy Viessmann
 • Certyfikat uczestnictwa w Konferencji Zakopane 2010  - Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo elektroenergetyczne obiektów hotelowych, gastronomicznych, sportowych, ośrodków wypoczynkowych i pensjonatów oraz obiektów użyteczności publicznej.
Telefon: 606 479 179
 
Wszystkie prawa do wszelkich treści na stronie internetowej należą do firmy PRO-SYSTEM Piotr Ostręga.